Resultater sea cruises copenhagen 2017

Resultater sea cruises copenhagen 2017

Antal passagerer Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
TOTAL 109.203 109.203
Type of calls 1 1
Gennemsnitlig antal antal passagerer 109.203 109.203
Forskel sammenlignet med gennemsnit forrige år 2.304 2.304
Procentvis ændring 2,2% 2,2%
Procentvis ændring (efter rettelserne) 2,2% 2,2%